Tervisekontrollide vajadus töökohal

Töötervishoiu üks olulisi alustalasid on regulaarne tervisekontrollide tegemine. Neid peaks tegema kõikidele töötajatele, kes on lepinguliselt tööle võetud. Ajutiste töötajate puhul on teatud valdkondades vaja tervisetõendit, mis kinnitab, et isikutel puuduvad ohtlikud nakkushaigused ja muud võimalikud komplikatsioone tekitavad haigused. Lühiajalistele töötajatele on vaja tervisetõendeid näiteks toitlustusega tegelevates valdkondades.

Kui jutuks võtta pikaajalised töötajad, siis mõningates sektorites on tööohutuse tagamiseks tervisekontrollid eriti olulised. Selliste valdkondade hulka kuulub näiteks lennundus, päästetegevus, raudteetöö ja meresõidud. Üha rohkem on hakatud tähelepanu pöörama ka sellele, et inimeste vaimne tervis oleks korras. Näiteks juhtub paar aastat tagasi kohutav lennukatastroof, mille põhjustas suitsiidsete mõtetega piloot, kes otsustas talle sobival ajahetkel tervenisti reisijatega täidetud lennukiga vastu mäge sõita. Kõik pardal olnud inimesed hukkusid. Tagantjärgi hakkasid töötervishoiueksperdid häälekalt sõna võtma, kuna tundsid, et sellist sündmust oleks olnud võimalik korralike vaimse tervise kontrollidega vältida.

Seejuures on vajalik tervisekontrolle läbida ka pürotehnikutel. Lõhkematerjalidega tegelevatel inimestel ei tohi olla tervisehäireid ja -seisundeid, mis võiksid hakata ohustama nii tema enda kui kaaskondlaste elu või tervist. Kusjuures pürotehnikud peavad läbima terviseteste nii enne töö alustamist kui ka maksimaalselt iga kahe aasta tagant. Tegu on tähtsate kontrollidega, kuna pürotehnilised materjalid tervikuna võivad sisaldada suurel hulgal lõhkeainet. Ebastabiilne inimene võib tahtlikult või kogemata tuua kaasa kontrollimata plahvatuse, mis võib vigastada palju inimesi.

Kindlasti ei tasuks unustada seda, et ka kontoritöötajatel läheb vaja aeg-ajalt tervisekontrolle. Nad ei pruugi küll tegeleda suurte inimhulkadega või ohtlike ainetega, ent sellegipoolest on oluline vastutada iseenda tervise eest. Selge on see, et pikka aega arvuti taga istumine pole inimestele kõige loomulikum seisund. Seepärast peab jooksvalt kontrollima, kas pikaaegne kontoritöö on hakanud tervist mingil moel negatiivselt mõjutama. Tasub kontrollida, millises olukorras on selgroog, üldine muskulatuur ja otse loomulikult silmanägemine. Kontsentreeritud arvutitöö võib hakata mõjutama negatiivselt silmanägemist, eriti, kui kasutatakse aegunud tehnoloogiaga kuvareid, mis väsitavad silmi väga kiiresti. Üldiselt saab iga töötaja tellida ka oma tööandjalt vastavate testipakettide tegemist ja mõistlikus organisatsioonis ei pea ise selle eest maksma.