Enim levinud probleemid töötervishoius

Töötervishoid ja tööalane ohutus on olulised teemad paljudes valdkondades, kuna nende tugistruktuuride toimimisest võib sõltuda kellegi elu ja tervis. Paljude ettevõtete töötervishoiualaseid dokumente uurides oleme kindlaks teinud kõige tavalisemad probleemid, mis inimesi töötervishoiu temaatika prismast lähtudes kimbutavad.

Vastutuse veeretamine

Töötervishoidu reguleeriv dokumendipakk ütleb selgelt ära, kes vastutab millise konkreetse valdkonna eest. Tavaliselt sätestatakse täpselt, milline isik organisatsioonist või ettevõttest väljastpoolt peaks kontrollima konkreetseid seadmeid, struktuure jne. Siiski jäävad inimesed inimesteks ja selle tulemusel tekib olukordi, mille käigus veeretatakse vastutus enda kaelast teistele. Taolisel juhul võib situatsioon päädida sellega, et mitte keegi ei tee vajalikke ülesandeid ära ning töökoha ohutustase liigub tervikuna roheliselt tasemelt punasele.

Reeglite otsene eiramine

Selles on tihtilugu süüdi tavatöötajad. Vastavad komiteed ja asjapulgad on välja mõelnud konkreetsed reeglid, mille põhjal on võimalik kindlaks teha, kas inimesed on ikkagi tööohutusest teadlikud. Mõnikord palgatakse erapooletuid vaatlejaid, kes jälgivad, millisel määral inimesed konkreetseid ohutusnõudeid täidavad. Harva on tulemused šokeerivad, ent siiski tuleb selliseid asju ette. Töötajad võivad eirata jätkusuutlikult ja meelega teatud reegleid, mis tunduvad neile ühel või teisel moel ebamugavad ja mittevajalikud. Üksikute otsuste tulemusena võib kannatada terve töötervishoiu selgroog.

Inimlikud eksimused

Tuleb ette töötervishoiuga seotud kriitilisi olukordi, mille puhul ei saa rääkida kellegi otsesest tahtlikust tegevusest. Tihti tehakse inimlikke eksimusi, mille tagajärjed võivad olla laastavad ja kellegi surmaga lõppevad. Hea näide sellest on kogemata mõne masina tööle jätmine, mille puhul on teada, et see ei tohi töötada ilma otsese järelevalveta. Kuivõrd kõik teised töötajad eeldavad, et selle masina töö ajal on keegi alati juures, siis võib mõni pahaaimamatu inimene minna töö ajal masina juurde ning saada raskelt haavata. Taoliseid probleeme esineb sageli tehastes, kus tehakse tööd suurte ja raskete metallist masinatega, mille opereerimiseks on vaja nulltolerantsi erinevatele vigadele, kuna vastasel korral võib see viia väga ohtlike juhtumiteni. Tavaliselt aitab selle probleemiga tegelemiseks väga jäikade reeglite püstitamine ja pidevad koolitused, mille käigus simuleeritakse erinevaid ohuolukordi. Kui inimesed on need kontrollitud keskkonnas läbi teinud, siis suurema tõenäosusega oskavad nad neid ohtlikke situatsioone hiljem tööelu käigus ära tunda.