Töötervishoiu võimalikud tulevikusuunad

Millal sa viimati mõtlesid selle peale, kuidas viimasel ajal on töötervishoid ja laiemalt tööohutuse valdkond ehmatava kiirusega arenema hakanud? Mõnikord ei pane me suuri muutusi tähelegi. Need hakkavad väikeste lumepallikestena veerema, kuni lõpuks rabab meid jalust tõeline lumelaviin. Sellist metafoori on väga paslik töötervishoidu puudutavate teemade juures kasutada, sest praegune areng on olnud üsna kiire, ent on võimatu ette ennustada, milliseid suundi võib see valdkond veel tulevikus võtta.

Kõigepealt tasub meeles pidada, et töötervishoiu valdkonnas toimub aina enam automatiseerimist. Teisisõnu tähendab see seda, et mõningaid ohutust ja tervist tagavaid protseduure ei tee enam inimesed, vaid hoopiski algoritmid ja nende poolt kontrollitud mehhaanilised masinad või elektroonilised seadmed. Tõsi ta on, et see on viinud ka osad inimesed töö kaotamiseni, kuna mõningaid protseduure pole enam vaja inimeste poolt läbi viia. Demokraatlikus ja õiglases töökohas leitakse õnneks siiski taolistes olukordades mõni parem lahendus: endist tööd teinud inimene saab samas asutuses mõne uue töökoha, mille puhul automatiseerimine lähiaastatel kõne alla ei tohiks tulla.

Kindlaks suunaks on muutunud ka Big Data ehk “suure andmestiku” kasutamine. Väga palju informatsiooni on hakatud ammutama suurtest andmebaasidest, kuhu on kokku kogutud kolossaalne hulk teavet töötervishoiu kohta. Alates epidemioloogilistest andmetest kuni asutuse töötajate tervisekaartideni välja: tegu on tõeliselt mahukate infopankadega, mida hakatakse läbi hekseldama, kasutades selleks nutikaid programme ja skriptijuppe. Nende pisikeste programmide eesmärk on välja pigistada olemasolevast teabest võimalikult suur kasu. See kasu väljendub uutes teadmistes tervishoiu aluste kohta, mida saab rakendada konkreetsete eeskirjade või rahastussuundade välja töötamises. Siiski on tänase seisuga üheks väljakutseks see, kuidas eristada ebaolulistest andmetest olulised andmed.

Üle ega ümber ei saa tulevikusuundade vaagimisel ka tehisintellekti rakendamise võimalusest. Tegu on tänasel päeval küll alles üsna lapsekingades valdkonnaga, ent sellegipoolest oleme kindlaks teinud, et praegused uurimistööd võivad olla seemneks väga suurtele muutustele juba lähikümnenditel. Kui tehisintellekt on võimeline analüüsima töötervishoidu puudutavaid küsimusi ja strateegiaid, siis võib tulemuseks olla väga edukas, aga madalate kuludega manageerimise paradigma.