Töötervishoid toitlustuskohtades

Toitlustusega tegelevates ettevõtetes on töötervishoiu jälgimine eriti oluline, sest sellest sõltub külastajate tervis. Kui keegi töötajatest on nakatunud haigusesse, mis levib kergesti näiteks köhimise või asjade katsumise teel, siis ohustab see kõikide klientide heaolu. Tänapäeval on hulgaliselt erinevaid piisknakkuse teel levivaid haiguseid, millest küll kõik pole raske kulgemisega, ent siiski ei ole see risk, mida sooviks ükski toitlustusasutus enda peale võtta.

Toidu ja joogivee käitlejad peavad olema puhtad kõikvõimalikest varjatud kroonilistest haigustest. Nii mõnedki nakkuslikud põletikud ei pruugi koheselt avalduda ja isegi inimene ise ei pruugi oma haigusest teadlik olla. Mõned varjatumad infektsioonid võivad kulgeda lausa aastaid ja vaikselt vinduda, kuid selle põletiku kandja võib samal ajal ringi liikuda, teha erinevaid tööotsi ja kaudselt isegi nakatada kliente. Seepärast tehakse tervisekontrolli käigus vereuuring, mille eesmärk on selgitada välja, kas ja milliseid põletikumarkereid on veres näha.

Need põletikumarkerid annavad märku, et keha tegeleb vaikselt taustal mingi põletiku või infektsioonilise sissetungiga ning potentsiaalselt võib see inimene olla teistele nakkusohtlik. Nakkusoht võib saada alguse toidu peale köhimisest, enese kogemata vigastamise järgselt vereplekkide jätmisest köögipindadele või aevastamisest sellisel moel, et mikroosakesi kandvad piisad lenduvad värskete toiduainete peale.

Kui selgub, et kehas on teatav põletikuline protsess käimas, siis tavaliselt liigutakse uuringutega edasi, et välistada kõikvõimalikud hullemad protsessid. Teadupärast on võimalik teatud vähitüüpide korral see, et raske haigus annab endast märku just nimelt taustal tiksuva põletikuna. Tavaliselt saavad arstid vereproovide analüüsidest juba esmaseid vihjeid selle kohta, millise põletikuga võib tegemist olla, näiteks saab aimu, kas seda võib põhjustada pigem bakter või viiruslik alge.

Tervisetestide käigus vaadatakse ka seda, kas inimene on täielikult valmis üldse köögis töötama. Kõik perearstid kahjuks sellist lähenemist ei rakenda, ent see on väga kasulik, kuna kehva silmanägemise korral ja prillide mitte kandmise tulemusel võib toitudega töötamine muutuda ebameeldivaks. Toiduainete doseerimine ja garneeringute kvaliteet võib kannatada, kui töötaja ei näe korralikult, mida ta konkreetselt teeb.