Miks on töötervishoid niivõrd tähtis teema?

Töötervishoiu valdkonna teemadega vähe kokku puutunud inimestele võib tunduda kummaline, miks on selles teemas sees olevad inimesed niivõrd religioosse pühendumusega. Üldiselt on põhjused arusaadavad. Kui mõelda sellele, kui paljud inimesed töötavad kätega ja mitte turvalises kontorikeskkonnas, siis võib ette kujutada potentsiaali kõikvõimalikeks erinevateks tööõnnetusteks. Just selle potentsiaali vähendamise ja pikemas perspektiivis kaotamisega tegelebki töötervishoid ja -ohutus.

Töötervishoid on kujunenud kuumaks teemaks, sest aeg-ajalt juhtub nii Eestis kui välismaal ränki tööõnnetusi. Mõnikord kaotavad inimesed nende käigus jäsemeid, ent hullematel juhtudel võib osutuda õnnetus suisa eluohtlikuks. Töö on juba iseenesest inimest teatavatesse struktuuridesse asetav tegevus. Jälgima peab reegleid ja tööandja nõudmisi. Kui siia mikstuuri lisada juurde suur risk invaliidistuda või elu kaotada, siis muutub töö kui tegevus ÜRO standardite järgi ebainimlikuks ekspluateerimiseks. Niisiis pingutavadki tööandjad selle nimel, et töötajatel poleks võimalik end töö käigus raskelt vigastada.

Samuti on töötervishoiu temaatika kujunenud oluliseks seetõttu, et sellega on otseselt seotud tööohutuse diskursus. Tööohutus on laiem teema, mis võib kaudselt mõjutada ka inimesi, kes pole otseselt konkreetsel töökohal või kindlas ettevõttes tegevad. Näiteks võime rääkida tööohutuse laiemast mõjust, kui jutuks tulevad tuumajaamad. Igapäevase tööohutuse hoidmine mõjutab otseselt küll töötajaid, ent kaudselt laiemalt ümbritsevat keskkonda ja selles elavaid inimesi. Kui toimub tööohutuse või töötervishoiu ränk rikkumine, siis võib see mõjutada tuumajaama protsesse sellisel moel, et see võib kaasa tuua suurema katastroofi.

Töötervishoid muutubki individuaalselt tasandilt laiemale tasandile valdkondades, kus inimeste otsused mõjutavad paljude teiste kaaskondlaste elusid. Sarnaselt tuumajaamale võib tuua otsesemaid näiteid. Lennukites peavad piloodid hoidma töötervishoidu vägagi au sees, kuna igapäevaselt vastutatakse tervete lennukitäite inimelude eest. Ka arstid, eriti kirurgid, ei saa lubada endale töötervishoiu rikkumisi, kuna nendegi töö on seotud otseselt inimeludega.

Õnneks on loodud rahvusvahelisi standardeid ja praktikaid, mis aitavad paremini töötervishoiu teemadega tegeleda ja neid progressiivsel kombel lahti mõtestada. Üks parimaid viise tööohutuse tagamiseks on pidev koolitamine ja ressursside suunamine arendavatesse ning pedagoogiliste tegevustesse. Ainult sellisel viisil saab kindel olla, et kõik töötajad on kompetentsed ja täiesti pädevad igapäevaselt keeruliste ning tervist puudutavate küsimustega toime tulemiseks.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *