Kuldsed soovitused töötervishoiujuhtidele

Töötervishoiu valdkond on pidevalt arenev ja dünaamilist tegutsemist pakkuv tööruum. Selles erialas on võimalik tegutseda spetsialistina, ent käesolevas artiklis jälgime pigem seda juhi seisukohast. Juhil on alati veidi teistsugused tööväljundid ja -eesmärgid võrreldes reatöötajatega. Rohkem on vaja mõelda suurele plaanile ning näha, kuidas iga väike samm aitab suurematele eesmärkidele lähemale jõuda. Vahel on see teekond raske, kuid hea tiimitöö korral on võimalik edukaks saada. Meeskonda peab selleks muidugi pidevalt motiveerima ja n-ö moraali üleval hoidma.

Töötervishoidu ohjes hoidva isikuna peab mõtlema pidevalt ohtudele. Iga töötaja on võimeline tegema oma tööd sellisel moel, et see ei ohusta ei teda ega oma kaastöötajaid. Siiski näitab kurb statistika, et nii Eestis kui välismaal juhtub igal aastal võrdlemisi palju tööõnnetusi. Samuti levivad tööl haigused, mille tõkestamine peaks olema teoorias üsna kerge. Siinkohal ongi suur roll mängida juhil, kuna vastutusvaldkond eeldab pühendumist haigestumiste ja õnnetuste takistamisele. Kuidas see aga praktikas täpselt välja hakkab nägema?

Kindlasti tasub juhil võimalikult palju tavatöötajatega suhelda ja näha töökeskkonda nende vaatevinkli läbi. Alati pole see lihtne, sest see nõuab psühholoogilist ettevalmistust ja head empaatiavõimet. Õnneks on mõlemad omadused treenitavad pea iga juhi puhul. Empaatiat läheb vaja, kuna juht vaatab automaatselt reatöötajast erineva pilguga oma ümbritsevat keskkonda. Juht ei pruugi märgatagi võimalikke ohusituatsioone, mis võivad igapäevase tegutsemise käigus esile tulla. Just siin ongi üks keerulisi situatsioone: töötaja peab ise samuti olema valmis jagama võimalikult palju detaile oma töö ja käitumise kohta, kuna see aitab võimalikke riske kindlaks teha ning nende avaldumist edasises tööelus pärssida.

Juhi üks rolle peaks olema parimate praktikate kokku kogumine. Vaadates teiste organisatsioonide ja ettevõtete peale saab juht mõelda sellele, mida teevad teised töötervishoide silmas pidades hästi. Kui konkreetselt juhitavas organisatsioonis neid kokku kogutud häid praktikaid ei rakendata, siis on see oluline mõtte- ja tegutsemiskoht. Kui tuua õnnestunud meetodeid ja süsteeme üle, siis võidab sellest terve organisatsioon. Pealegi ei olda töötervishoiu valdkonnas oma ideede suhtes nii protektsionistlikud kui näiteks mõningates kommertslike tootmise firmades. Õnnestunud süsteemide rakendamine on kõigile positiivne areng, kuna see muudab töö tegemist tervikuna ohutumaks ja õnnelikumaks kõigile.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *